ArtVer

Kurátori


majú v dnešnej dobe ďaleko rozsiahlejšiu a komplexnejšiu rolu než byť „len znalcom a klasifikátorom“ umenia. Kurátor je aj tlmočník, ktorý pomáha umelcom interpretovať tvorbu za účelom ich prezentácie. Častokrát organizuje, sprostredkováva výstavy a kúpu diel pre galérie, alebo súkromných zberateľov. Vážime si spolupráce s každým záujemcom, ale špeciálne nám je veľkým potešením spoločne sa podieľať s pomocou kurátorov na výstavách, alebo tvorbe pre tematické výstavy.
Spolupráca


Viera Čapková svoje diela vystavuje na individuálnych a kolektívnych expozíciách v Španielsku, Taliansku, Nemecku, Srbsku, Ukrajine, Kuvajte, na Slovensku i v Čechách. Otvorene spolupracuje a prijíma podnety pre konceptuálne, tematické či iné spolupráce pre akékoľvek výstavné priestory a príležitosti.

Ak patríte do profesionálnej kategórie kurátora, ponúkame Vám špeciálne a zvýhodnené podmienky ohľadom spolupráce, pre organizácie výstavy, alebo predaj diela priamo pre zberateľov, či vo vlastnom virtuálnom katalógu.