ArtVer

Galérie a galeristi


Výstavné priestory a galérie či už verejné, alebo súkromné, reprezentačné, veľkolepé, komorné alebo aj dočasné, sú vždy dôležitým miestom stretnutia pre všetkých milovníkov umenia. Profesionáli ktorí sa venujú prezentácii výtvarného a vizuálneho umenia, sú v permanentnom kontakte s publikom a neustále sa snažia ponúknuť tie najnovšie a pútavé tvorby. Vážime si preto každú spoluprácu s galeristami, ktorí ako kľúčoví hráči pomáhajú umelcom šíriť ich tvorbu.
Spolupráca


Viera Čapková svoje diela vystavuje na individuálnych a kolektívnych expozíciách v Španielsku, Taliansku, Nemecku, Srbsku, Ukrajine, Kuvajte, na Slovensku i v Čechách. Otvorene spolupracuje a prijíma podnety pre konceptuálne, tematické či iné spolupráce pre akékoľvek výstavné priestory a príležitosti.

Ak patríte do profesionálnej kategórie galeristu, ponúkame Vám špeciálne a zvýhodnené podmienky ohľadom spolupráce, pre účasť na výstavách, pôžičky diela do priestorov alebo predaj diela priamo na mieste, ale aj vo vlastnom virtuálnom katalógu.